WARUNKI ZABUDOWY - inprojbud.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

WARUNKI ZABUDOWY

Decyzję o warunkach zabudowy czyli DWZ wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Jest ona wydawana w przypadku braku Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego terenu.
Wszystkie obowiązujące plany dla miasta Bydgoszczy można sprawdzić pod adresem:
www.mpu.bydgoszcz.pl
Dlatego każda zmiana
zagospodarowania terenu (gdy brak jest planu miejscowego), polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego